vuoden tasa-arvoteko -kunniamaininta

Valtakunnallinen tasa-arvoverkosto myöntää vuosittain vuoden tasa-arvo -kunniamaininnan toiminnasta, jolla on merkittävällä tavalla lisätty sukupuolten tasa-arvon näkyvyyttä ja edistymistä yhteiskunnassa. Palkinto luovutetaan vuosittain järjestettävillä Tasa-arvopäivillä.

  • vuoden 2016 tasa-arvoteko -kunniamaininnalla palkittiin 100 tasa-arvotekoa -kampanja sukupuolten tasa-arvon esiin nostamisesta Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumiin, yhä laajenevan toimijaverkoston aktivoimisesta tasa-arvotekohin sekä sen korostamisesta, että sukupuolten tasa-arvo on keskeinen osa suomalaista yhteiskuntaa ja siitä on syytä tuntea kansallista ylpeyttä. Kuvassa hanketta vetävän Naisjärjestöjen keskusliiton ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan jäseniä sekä palkinnon luovuttaneen valtakunnallisen tasa-arvoverkoston edustajia.

.

  • vuoden 2015 tasa-arvoteko -kunniamaininnalla palkittiin tutkijat Anna Elomäki, Johanna Kantola, Anu Koivunen ja Hanna Ylöstalo hallitusohjelman alustavasta sukupuolivaikutusten arvioinnista sekä professoreiden ja erikoistutkijoiden suvauksen tukikampanjasta. Kuvassa palkituista Hanna Ylöstalo ja Johanna Kantola.

päivitetty 14.10.2016