Tuntuuko sinustakin, että olet yksin organisaatiossasi nostamassa esiin tasa-arvonäkökulmaa…
Kaipaisitko tukea tasa-arvotyöhön…
Haluaisitko tavata hyviä tyyppejä, jotka jakavat saman arvomaailman …
Tuntuuko sinustakin, että teemme samoja tasa-arvotoimia projektista toiseen…
Tuntuuko sinustakin, että et tiedä mitä muualla tehdään…
Huomaat kohdatessasi ”tasa-arvokollegoja”, että kohtaatte samoja ilmiöitä (vain kulissit vaihtuvat)…
Haluaisitko kertoa kokemuksistasi tasa-arvotyössä..
Mietitkö, miksi hyvät kehittämistoimenpiteet eivät jää pysyviksi…
Mietit, josko voimavaroja voitaisiin yhdistää...
Toivot, että voitaisiin toimia suunnitelmallisemmin…

 

Känner du att du är ensam i din organisation med att lyfta in könsperspektiv ...
Längtar du efter stöd i jämställdhetsarbetet ...
Vill du träffa härliga människor som delar samma värderingar...
Upplever du också att vi genomför jämställdhetsprojekt som upprepar sig ...
Upplever du att du inte vet vad andra gör ...
Märker du då du träffar "jämställdhetskolleger" att ni möter liknande scenarion (och att det är bara kulisserna som förändras)...
Vill du dela med dig av dina erfarenheter av jämställdhetsarbete ...
Undrar du varför de goda utvecklingsåtgärderna förblir permanenta ...
Har du funderat på hur man kunde förena krafter och resurser...
Hoppas du, att arbetet skulle kunna fungera mer strukturerat ...

 

 

Valtakunnallinen tasa-arvoverkosto on avoin kaikille tasa-arvosta kiinnostuneille. Toiminnan tavoitteena on käytännön tasa-arvotyön kehittäminen. Muodostamme vapaamuotoisen foorumin, jossa vaihtaa kokemuksia, jossa opetamme ja opimme, mietimme yhdessä ratkaisuja pulmiin, suunnittelemme yhteisiä toimintoja, valtaudumme, jopa rentoudumme sekä pyrimme kehittämään tasa-arvotyön tekemisen tapoja.

Verkostossa olet yhteydessä muihin tasa-arvosta
kiinnostuneisiin toimijoihin!

Verkosto pyrkii tukemaan, nostamaan esiin ja kehittämään myös alueellista tasa-arvotyötä, mm. osaamista ja yhteistyötä kehittämällä, tiedottamalla, vaikuttamalla tasa-arvotyön resurssointiin sekä järjestämällä kokoontumisia eri puolilla Suomea.

Verkosto myöntää vuosittain vuoden tasa-arvo -kunniamaininnan toiminnasta, jolla on merkittävällä tavalla lisätty sukupuolten tasa-arvon näkyvyyttä ja edistymistä yhteiskunnassa. Ks. palkinnonsaajat.

Verkosto pyrkii tasa-arvohankkeiden tuotosten elinkaaren pidentämiseen, tasa-arvotyön vaikuttavuuden lisäämiseen, tasa-arvo-osaamisen lisäämiseen, tasa-arvotyön kansallisen koordinoinnin kehittämiseen, tasa-arvotyön resurssien lisäämiseen sekä kansallisen tasa-arvostrategian kehittämiseen yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Verkostossa huomioidaan tasa-arvon eri ulottuvuuksia sukupuolien tasa-arvosta alueelliseen tasa-arvoisuuteen, kuitenkin siten, että sukupuoli on aina läsnä. Sukupuoli ymmärretään moninaisena ja työskentelyssä huomioidaan myös moniperusteinen syrjintä. Moninaisia tasa-arvokysymyksiä käsitellään rakentavasti yhteistyössä, erilaisia näkökulmia ja toisten tekemää työtä kunnioittaen.

Valtakunnallinen tasa-arvoverkosto ohjautuu kollektiivisesti toimintaan osallistuvien panoksella. Toiminnalla ei ole muodollisia resursseja. Asioista sovitaan yhteisesti seuraavilla foorumeilla, jotka toimivat myös tiedotuskanavina:

Vuodesta 2015 alkaen olemme järjestäneet vuosittaiset verkostotapaamiset tasa-arvoviranomaisten kanssa yhteistyössä. Tasa-arvopäivät ovat valtakunnalliset tasa-arvoasioiden neuvottelupäivät. Vuodesta 2017 alkaen päiviä aletaan järjestää myös maakunnissa vuorovuosin Helsingin kanssa.

  • Kainuu 2017
  • Helsinki 2016 >>
  • Helsinki 2015 >>
  • Helsinki 2013 >>
  • Rovaniemi 2013 >>
  • Oulu 2012 >>

Ota yhteyttä - tule mukaan!

päivitetty 1.8.2016